รอยเปื้อนในเปลวเทียน…

มาตรฐานโทษความผิดทางวินัย

1. ความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเสื่อมเสีย

1.1. เมาสุราแล้วทำร้ายร่างการเพื่อนครูด้วยกัน(ตัดเงินเดือน 10% 2 เดือน)

1.2. เมาสุราแล้วด่าท้าทายผู้บังคับบัญชา (ตัดเงินเดือน10% 4 เดือน)

1.3. เมาสุราแล้วอาละวาด ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน (ลดขั้นเงินเดือน1 ขั้น)

1.4. เมาสุราขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นประจำ(ให้ออกจากราชการ)

1.5. เมาสุราแล้วนอนฟุบอยู่ที่ว่าการอำเภอไม่สามารถกลับไปสอนหนังสือได้(ให้ออกจากราชการ)
Continue reading “รอยเปื้อนในเปลวเทียน…”